Nakarating na sa Kwekwe (Midlands, Zimbabwe) ang balangkas ng kwento

Mahusay gamit ang balangkas ng kwento sa lungsod ng Kwekwe (Midlands, Zimbabwe) para sa mga parating kinakabahan kapag kinakailangan nilang humarap sa mga interbyu sa isang korporasyon. Hindi masalimuot ang pagsasama ng ilang tao sa isang chat sa balangkas ng kwento sa ating Kwekwe (Midlands, Zimbabwe). Mas maganda kung nakabukas na lahat ng mga kamera ng mga kakausapin mo. Samantalang di pa nakabukas ang kamera, mukha itong pangkaraniwang tawag lang. May isa pang pamamaraan ng mabilisang paggawa ng tawag na may bidyo. Tawagan ang isang tao sa pamamagitan ng videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”….