Nakarating na sa Kosovo (RS) ang alamat sa pilipinas

Ang ginagamit sa pang-aakit sa mga empleyado at kliyente ay hindi lamang magaling na pagsasalita at panghalina, kundi rin magandang mukha. Iyon ang dahilan kung bakit sa mga matatagumpay na pangangalakal ay parating isang napakarilag na dalaga ang kumakausap sa mga mag-aapply at makikipag-deal sa tulong ng alamat sa pilipinas sa syudad ng Kosovo (RS). Napakaposibleng makuha ang kliyente ng magandang representatibo ng korporasyon gamit ang alamat sa pilipinas at hindi niya mapapansin ang mga detalyeng nakasulat sa screen. Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang nasa paligid-ligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang papeles…