Nakarating na sa Ipswich (East of England, United Kingdom) ang mga parabula kwento

Hindi talaga mauubos ang listahan ng mga magagandang aspeto ng mga parabula kwento para sa Ipswich (East of England, United Kingdom). At isa pa sa mga ito’y paggawa ng mga videoconference. Ang videoconference ay isa pang katangi-tangi na uri ng chat na puwedeng salihan ng dalawa o higit na mas maraming kasali. At hindi lang pormalan ang mga pag-uusap na nagaganap sa videoconference. Laging ginagawa sa lahat ng mga kumpanya ang opisyal na mga panggrupong tawag. Sa mga ibang kaso ay mayroon pang espesyal na lugar sa opisina kung saan nangyayari ang ganoong klaseng mga parabula kwento. Ang kakulangan naman…