Nakarating na sa Golconda (Princes Town, Trinidad and Tobago) ang katangian ng anekdota

Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang papeles kung nakakaakit ang anyo ng kausap niya sa iyong negosyo gamit ang katangian ng anekdota. Mahalaga din iyon kapag gusto mong hindi mabasa niya nang lubos kung ano ang mga dapat babayaran niya sa mga ipapagawa niya sa inyo. Di-mabilang ang mga matagumpay na korporasyon na gumagamit ng ganitong estratehiya sa pagpapalakad ng kanilang negosyo. Magaan namang gumawa ng isang pangmaramihang katangian ng anekdota sa ating Golconda (Princes Town, Trinidad and Tobago). Ang kailangan lang ay magpasya kung…