Nakarating na sa Funabashi (JP) ang ibat ibang uri ng pagsulat

Ang mga pakinabang at kapintasan ng videoconference. Ano ang paggamit ng ibat ibang uri ng pagsulat sa kumpanya. Pumapatok na sa mundo ng negosyo ang pagha-hire sa mga empleyadong nagtatrabaho mula sa bahay. May mga pakinabang sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa tagapangasiw. Ang una’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagpunta sa kumpanya galing ng tirahan niya, at saka puwede niyang asikasuhin ang mga dapat gawin sa kahit anong saglit. At mababawasan din naman ang mga gastos ng opisina sapagkat mababawasan ang mga dapat gamitin sa opisina. Gustong gusto din sa ibat ibang uri ng pagsulat…