Nakarating na sa Biabou (Saint Vincent, Saint Vincent and the Grenadines) ang kwentong epiko ng pilipinas

Ang pakinabang ng kwentong epiko ng pilipinas sa pagnenegosyo Luluwag ang pakiramdam nila palibhasa nasa isang kumportableng kapaligiran sila at dahil dito higit pa lalaki ang pagkakataon nila na magkaroon ng posisyon na hinahabol nila. Marami na ang mga boss ng mga kumpanya na namimiling mag-hire ng mga kawaning freelance. Parehas may makukuhang pakinabang dito ang kawani at pinuno. Ang isa dito’y hindi magwawaldas ng oras sa pagpunta sa opisina galing ng tirahan niya, at saka puwede niyang umpisahan ang mga dapat gawin sa kahit anong saglit. At saka para sa administrador naman ay wala nang pangangailangang magpaayos ng puwesto…