Nakarating na sa Bhunya (Manzini, Swaziland) ang kwentong bayan sa pilipinas

Ang kwentong bayan sa pilipinas at trabaho Nakakatulong din ang kwentong bayan sa pilipinas hindi lamang sa paglilibang, kundi rin sa mga mahalagang proyekto. Ang mga pakinabang at kapintasan ng videoconference Ito’y pagbubuo ng mga videoconference. Ang videoconference ay isa pang espesyal na tipo ng chat na maaaring salihan ng dalawa o higit na mas maraming kausap. At hindi lamang pormalan ang mga pag-uusap na nangyayari sa videoconference. Pangkaraniwan ang opisyal na klase sa mga briefing at biglaang pagtitipong na nangyayari sa lahat ng mga opisina. Sa mga ibang kaso ay mayroon pang sadyang bahagi ng opisina kung saan nagaganap…