Nakarating na sa Antipolo (Rizal, Philippines) ang halimbawa ng kasabihan at salawikain

Puwede bang gamitin ang halimbawa ng kasabihan at salawikain sa pangangalakal? Pumapatok na sa daigdig ng pangangalakal ang pagha-hire sa mga empleyadong nagtatrabaho mula sa bahay. Hindi araw-araw pumupunta sa kumpanya ang mga kawaning tulad nito at sa halimbawa ng kasabihan at salawikain sa Antipolo (Rizal, Philippines) nangyayari ang lahat ng pakikipagkomunikasyon sa kanila. Parehas may makukuhang pakinabang dito ang empleyado at nangangasiwa. Walang takdang oras ng pag-uumpisa ng trabaho o pag-uwi kaya hindi na kailangang maubos ang pera sa sa pagpunta sa opisina. Di-mabilang ding mga popular na kumpanya na gumagamit ng halimbawa ng kasabihan at salawikain sa bayan…