Makakalimutan ng mamimili kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang sabi sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento pag nakakaakit ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong negosyo sa halimbawa ng pangyayari. Lalo na, kapag iyon ay impormasyon ukol sa mga sisingilin sa mga produkto.

Ang paghahanap ng empleyo sa halimbawa ng pangyayari para sa Lodwar (Turkana, Kenya).

Hindi lamang sa usapan at paghahanap ng bagong kaibigan may gamit ang halimbawa ng pangyayari kundi rin para sa trabaho.

Ang pagbubuo ng panggrupong halimbawa ng pangyayari sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya).

Kinakailangan sa ganitong pamamaraan na io-on agad ng mga tao ang kaniya-kaniyang web camera. Samantalang di pa naka-on ang kamera, mukha itong karaniwang tawag lamang. Puwede ring magbuo ng isang tawag na may bidyo sa susunod na kaparaanan. Tawagan ang isang tao gamit ang videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”. Ano ang gamit ng halimbawa ng pangyayari sa mabisang pagkakakuha ng mga mamimili sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya).

Malakas ang bisa sa mga may gusting mag-apply o mamimili kung maganda ang representatibo ng iyong korporasyon. Iyon ang sanhi kung bakit sa mga matatagumpay na pangangalakal ay palaging isang kaaya-ayang dalaga ang humaharap sa mga mag-aapply at makikipag-deal sa tulong ng halimbawa ng pangyayari sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya). Malaki ang tsansang makuha ang mamimili ng magandang representatibo ng kumpanya gamit ang halimbawa ng pangyayari at hindi niya mapapansin ang mga detalyeng nakasaad sa tabing.

Ang mga bentahe at kapintasan ng videoconference

At isa pa sa mga ito’y paggawa ng mga videoconference. Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga pamamaraan ng komunikasyon ay posible itong samahan ng maraming tagatawag. At hindi lang pormalan ang mga usapan na nagaganap sa videoconference. Kinagawian ang pormal na paraan sa mga briefing at biglang pagtitipong na nangyayari sa anumang opisina. Sa ganitong tipong halimbawa ng pangyayari sa Lodwar (Turkana, Kenya) ay may tinatalimang angkop na pananamit at may ginagamit na hustong ilaw (para sa sapat na kalidad ng larawan) at mahusay na mga gamit upang higit mas simple ring marinig. Mayroon ding mga opisina na may malawak na lugar na nakaayos para sa mga ganoong halimbawa ng pangyayari. Kapag walang pormalan naman ang kapraanan ay hindi kinakailangang sumunod sa kahit anong mga limitasyon. Tila usapan lang ng mga magkakaibigan, na baka mayroon pang tsaa o kaya kape. Hindi kailangang magbayad sa mga ganitong halimbawa ng pangyayari sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya), pero may limitasyon ang mga iyon. Puwedeng gamitin ang halimbawa ng pangyayari na tulad nito nang hindi lalagpas sa apat na oras kada araw at isang daang oras kada buwan. Mawawala ang koneksyon sa halimbawa ng pangyayari sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya) sa lubos na pagkakagamit ng oras na nakatakda sa inyo.

Puwede bang gamitin ang halimbawa ng pangyayari sa negosyo

May mga bentahe dito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa namamahala. Walang takdang oras ng pasukan o pag-uwi at dahil dito hindi pa kailangang magbayad ng pamasahe papunta sa kumpanya. At bababa din naman ang mga ginagastos ng korporasyon sapagkat hindi na masyadong marami ang mga dapat gamitin sa opisina. Mahilig din sa halimbawa ng pangyayari sa syudad ng Lodwar (Turkana, Kenya) pati ang mga may-ari ng mga sikat kumpanya na napakadami ng mga trabahador. Dahil nagiging higit na mas mabilis ang pagkokontrol sa isang malaking opisina o pati isang korporasyon. Hindi makakatakas sa pansin ng mga pinuno ang kahit gaano kaliit na nangyayari

About