Posible bang makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng panitikang bisaya para sa Changwat Trang (TH).

Makakalimutan ng mamimili kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento kung nakakaaya ang mukha ng kausap niya sa iyong opisina sa panitikang bisaya. Lalo na, pag ito’y impormasyon ukol sa mga bayad sa mga produkto. Sobrang dami ng mga matagumpay na korporasyon na gumagamit ng ganoong estratehiya sa pagpapalakad ng kanilang negosyo. Ano ang gamit ng panitikang bisaya sa epektibong paghahanap ng mga palagiang suki sa syudad ng Changwat Trang (TH).

Maaari bang gamitin ang panitikang bisaya sa pangangalakal.

Nagiging popular na sa larangan ng pangangalakal ang pag-upa sa mga kawaning nagtatrabaho mula sa bahay. Sa bahay gumagawa ng kanilang trabaho ang ganitong klaseng empleyado, at kakausapin ang mga pinuno sa pamamagitan ng panitikang bisaya sa Changwat Trang (TH). Parehas makikinabang sa ganito ang trabahador at puno. Ang isa dito’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagpunta sa opisina galing ng bahay, at saka puwede niyang simulan ang mga gagawin sa anumang minuto. At para sa tagapangasiwa naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa opisina para sa empleyado, na nakakabawas ng mga gastos sa pag-upa ng silid, mga gamit na pang-opisina at ilaw. Mahilig din sa panitikang bisaya sa syudad ng Changwat Trang (TH) pati ang mga puno ng mga laging naririnig na kumpanya na napakadami ng mga kawani. Sa dahilan na nagiging lalong simple ang pangangasiwa sa isang malawak na opisina at pati isang kumpanya.

Saang sitwasyon mas angkop ang videoconference

At isa pa sa mga ito’y paggawa ng mga videoconference. Ang kaibhan ng videoconference sa ibang mga paraan ng pagtawag ay kaya itong salihan ng maraming tao. At hindi lang pormalan ang mga usapan na nangyayari sa videoconference. Kinaugalian ang pormal na paraan sa mga briefing at biglang pagtitipong na nangyayari sa lahat ng mga opisina. Sa ganitong uri ng panitikang bisaya sa Changwat Trang (TH) ay may tinatalimang akmang damit at may ginagamit na hustong ilaw (para sa maayos na kalidad ng larawan) at mahusay na mga gamit para lalong simple ring marinig. Sa mga ibang kaso ay mayroon pang sadyang parte ng opisina kung saan nagaganap ang ganitong klaseng panitikang bisaya. Ang hindi magaling sa panitikang bisaya para sa Changwat Trang (TH) ay hindi ka makakaalis nang basta-basta sa ganitong kumperensya kasi parati kang nakikita ng iyong manager. Sa mga impormal na videoconference naman ay walang anumang pamamalakad. Parang usapan lang ng mga magkakaibigan, na kung minsan mayroon pang tsaa o kaya kape. Kahit walang bayad sa ganitong panitikang bisaya sa bayan ng Changwat Trang (TH), mayroon ding limitasyon sa panahon na maaari itong gamitin. Maaaring gamitin ang panitikang bisaya na katulad nito nang hindi lalagpas sa apat na oras kada araw at isang daang oras sa isang buwan. Pag nalagpasan ang limitasyon, kusang na-ooff ang panitikang bisaya sa lungsod ng Changwat Trang (TH). Sampung tao ang puwedeng ianyaya sa ganitong uri ng tawag sa panitikang bisaya.

Ang pagbubuo ng pangmaramihang panitikang bisaya sa bayan ng Changwat Trang (TH).

Kailangan sa ganitong pamamaraan na bubuksan agad ng mga kasali sa usapan ang kaniya-kaniyang videocamera. Samantalang hindi pa nakabukas ang kamera, mukha itong pangkaraniwang tawag lamang. Puwede ring gumawa ng isang tawag na may video sa ganitong paraan.

Ang pakinabang ng panitikang bisaya sa negosyo

About