Pumapatok na sa daigdig ng pangangalakal ang pagha-hire sa mga kawaning nagtatrabaho mula sa bahay. Sa bahay nagtatrabaho ang ganoong tipong kawani, at kinakausap ang mga manager sa gamit ang mga kwentong epiko sa Canada. Parehas may makukuhang pakinabang sa ganito ang trabahador at pinuno. Ang una’y hindi magsasayang ng panahon sa pagko-commute papunta sa opisina galing ng tirahan niya, at saka maaari niyang simulan ang mga kailangang tapusin sa anumang sandali. At saka para sa manager naman ay wala nang pangangailangang magpagawa ng puwesto sa kumpanya para sa kawani, na nakakatipid sa pagrerent ng silid, mga gamit na pang-opisina at ilaw. Gustong gusto din sa mga kwentong epiko sa bayan ng Canada pati ang mga pinuno ng mga malalaking kumpanya na napakadami ng mga kawani. Sa dahilan na nagiging mas simple ang pamamahala sa kahit anong malawak na opisina at pati buong kumpanya.

May tsansa bang makahanap ng posisyon sa isang kumpanya gamit ang mga kwentong epiko para sa Canada.

Iyon ang dahilan kung bakit sa mga malalaking pangangalakal ay palaging isang napakarilag na babae ang nag-iinterbyu sa mga mag-aapply at makikipag-deal sa tulong ng mga kwentong epiko sa syudad ng Canada. Kayang makuha ang mamimili ng magandang representatibo ng korporasyon sa tulong ng mga kwentong epiko at hindi niya mamamalayan ang impormasyong nakasaad sa screen. Ang mga kwentong epiko at opisina

Sa pamamagitan ng mga kwentong epiko mabilis nang makaakit ng mga mamimili sa ating Canada sa opisina kasi hindi mo lang puwedeng marinig ang tao kundi rin nakikita.

Makakalimutan ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang sabi sa mga pipirmahan niyang papeles kung nakakaaya ang hitsura ng kakausapin niya sa iyong opisina sa mga kwentong epiko. Mahalaga din iyon pag ayaw mong makita niya masyado kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga ipapagawa niya sa inyo. Di-mabilang ang mga maunlad na korporasyon na gumagamit ng ganitong paraan sa pamamahala ng kanilang negosyo.

Saang pagkakataon mas magandang gamitin ang videoconference.

May isa pang pakinabang ang mga kwentong epiko para sa Canada.

Ito’y posibilidad na gumawa ng mga videoconference

Ang videoconference ay isang espesyal na tipo ng chat na maaaring samahan ng dalawa o higit na mas maraming myembro. Posibleng maging pormal at impormal ang ganitong pamamaraan ng komunikasyon. Palaging ginagawa sa kahit anong korporasyon ang opisyal na mga panggrupong tawag. Mayroon pang mga kumpanya na may malaking kuwarto na nakaayos para sa mga ganitong mga kwentong epiko. Ang kakulangan naman ng mga kwentong epiko para sa Canada ay hindi magandang umalis sa usapan dahil makikita iyon ng boss at baka paparusahan niya.

Para iyong isang masayang pagsasalo-salo ng mga magkakasama

Bagaman walang sinisingil sa ganoong mga kwentong epiko sa lungsod ng Canada, mayroon ding limitasyon sa oras na puwede itong gamitin. Maaaring gamitin ang mga kwentong epiko na tulad nito nang hindi lalampas sa apat na oras kada araw at isang daang oras sa isang buwan. Madidiskonek ang mga kwentong epiko sa syudad ng Canada sa lubos na pagkakagamit ng oras na nakahanda sa inyo. Sampung tao ang puwedeng ianyaya sa ganitong klaseng usapan sa mga kwentong epiko.

Simple lang ang pagsasama ng maraming tao sa isang chat sa mga kwentong epiko sa ating Canada.

Dapat naka-on na lahat ng mga kamera ng mga kakausapin mo

Kapag hindi pa nila nabubuksan ang mga kamera, wari itong tawag lang na walang video. May iba pang paraan ng simpleng pagbubuo ng tawag na may bidyo. Mag-umpisa ka ng videocall kasama ang isa sa mga kontak mong gusto mong kausapin at pagkatapos nito’y pipindot ng “ ” at iki-click ang “Dagdagan ng kontak”

About