Ang pagbubuo ng pangmaramihang maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa lungsod ng Brusa (TR).

Madali namang magbuo ng isang panggrupong maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa ating Brusa (TR). Ang dapat lang gawin ay pumili ng mga kaibigan sa listahan ng mga kontak na gusto mong isama at pindutin ang nakalagay na “Gumawa ng bagong grupo”, at pindutin nang isa-isa ang lahat ng mga gusto mong tao at pindutin ang “Tumawag”. Kailangan sa ganitong paraan na io-on agad ng mga kausap ang kaniya-kaniyang videocamera. Habang di pa naka-on ang camera, magmumukha itong pangkaraniwang tawag lang. Puwede ring magbuo ng isang tawag na may video sa susunod na paraan. Tawagan ang kausap gamit ang videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”.

Ang ginagamit sa paghahanap sa mga puwedeng i-hire at mamimili ay hindi lamang magandang pagsasalita at panghalina, kundi rin kaaya-ayang anyo. Iyon ang sanhi kung bakit sa mga matatagumpay na negosyo ay parating isang napakagandang dalaga ang nag-iinterbyu sa mga mag-aapply at makikipag-deal sa tulong ng maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa lungsod ng Brusa (TR). marilag na representatibo ng kumpanya sa pamamagitan ng maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan at hindi niya mamamalayan ang impormasyong nakasaad sa tabing. Makakalimutan ng kliyente kung ano ang nasa paligid-ligid niya at kung ano ang nakalagay sa mga pipirmahan niyang papeles kung nakakaakit ang mukha ng kausap niya sa iyong kumpanya gamit ang maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan. Lalo na, pag ito’y mga detalye hinggil sa mga babayaran sa mga ipinagbibili.

Ito’y pagbubuo ng mga videoconference. Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga paraan ng pag-uusap ay maaari itong salihan ng maraming tao. Puwedeng maging opisyal o impormal ang ganoong paraan ng pag-uusap. Parating ginagawa sa lahat ng mga korporasyon ang opisyal na mga kumperensya. Dapat may tamang suot ang mga kasali pag iyon ang okasyon sa maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa Brusa (TR) at walang magulo sa mga paligid upang tuloy-tuloy ang pag-uusap. Sa mga ibang kaso ay mayroon pang sadyang parte ng opisina kung saan nagaganap ang ganoong tipong maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan. Ang hindi maganda sa maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan para sa Brusa (TR) ay hindi ka makakaalis nang basta-basta sa ganitong kumperensya sapagkat lagi kang nakikita ng iyong pinuno.

Sa mga impormal na videoconference naman ay walang anumang pasunod

Para itong isang masayang pagsasalo-salo ng mga magkakasama. Libre ang mga ganitong maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa bayan ng Brusa (TR), ngunit may limitasyon ang mga ito. Apat na oras sa isang araw at isang daang oras sa isang buwan ang ibinibigay sa mga tagagamit sa maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan nang walang kailangang bayaran. Pag nalagpasan ang nakatakda sa iyong oras, kusang namamatay ang maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa bayan ng Brusa (TR). Ang maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan at opisina

Malaki din ang maitutulong ng maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan hindi lamang sa paglilibang, kundi rin sa mga makabuluhang proyekto. Sanhi ng mayroon nang web camera sa maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan, higit na mabilis pag-aakit sa mga mamimili sa iyong negosyo.

Lumalaganap na sa mundo ng pangangalakal ang pagha-hire sa mga empleyadong nagtatrabaho mula sa kanilang tahanan. Hindi pumapasok sa kumpanya ang mga empleyadong katulad nito at sa maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa Brusa (TR) nagaganap ang lahat ng komunikasyon sa kanila.

Parehong makikinabang sa ganito ang trabahador at pinuno

Ang isa dito’y hindi mag-aaksaya ng oras sa pagpunta sa opisina galing ng bahay, at maaari niyang asikasuhin ang mga kailangang tapusin sa kahit anong oras. At para sa administrador naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa kumpanya para sa kawani, na nakakatipid sa pagrerent ng silid, mga gamit na pang-opisina at kuryente. Di-mabilang ding mga popular na korporasyon na gumagamit ng maikling kwento tungkol sa pagkakaibigan sa syudad ng Brusa (TR). Bubuksan lang nila ang kamera sa kahit anong departamento at kokontrolin ang pagtatrabaho ng mga trabahador nila

About