Puwede bang gamitin ang kalupi sa trabaho

Marami na ang mga boss ng mga korporasyon na nagpapasiyang maghanap ng mga empleyadong freelance. Sa tahanan nagtatrabaho ang ganitong klaseng empleyado, at kakausapin ang mga tagapangasiwa sa pamamagitan ng kalupi sa Zomba (Malawi). May mga pakinabang sa ganito para sa kawani, at ganoon din para sa tagapangasiw. Ang isa dito’y hindi mag-aaksaya ng panahon sa pagpunta sa kumpanya mula sa tirahan niya, at saka puwede niyang gawin ang mga dapat gawin sa kahit anong oras. At kakaunti din naman ang mga ginagastos ng opisina palibhasa hindi na gaano karami ang mga kailangang gamitin sa opisina. Mahilig din sa kalupi sa syudad ng Zomba (Malawi) kahit ang mga may-ari ng mga sikat kumpanya na napakadami ng mga trabahador. Magkokonek lang sila sa isang departamento at titingnan ang trabaho ng mga empleyado nila. Hindi mawawala sa atensyon ng mga manager ang anumang maling nangyayari.

Ang paghahanap ng trabaho sa kalupi para sa Zomba (Malawi).

Magandang instrumento ang kalupi sa lungsod ng Zomba (Malawi) para sa mga palaging natatakot kung kinakailangan nilang dumaan sa mga interbyu sa isang opisina. Mas magandang impresyon ng kanyang sarili ang maipapakita niya sa ganoong pamamaraan at malamang na makakakuha ng trabahong magugustuhan niya.

Paano puwedeng magsali ng maraming kausap sa isang chat sa kalupi sa lungsod ng Zomba (Malawi).

Ang dapat lang gawin ay pumili ng mga kaibigan sa talaan ng mga kontak na nais mong kausapin at pindutin ang sabi na “Gumawa ng bagong grupo”, at saka pindutin nang isa-isa ang lahat ng mga pinili mong tao at pindutin ang “Tumawag”.

Dapat naka-on na lahat ng mga camera ng mga kausap mo

Habang hindi pa nakabukas ang kamera, magmumukha itong karaniwang tawag lang. Puwede ring magbuo ng isang tawag na may bidyo sa ganitong paraan. Tawagan ang isang tao gamit ang videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”. Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga pipirmahan niyang papeles kapag nakakaakit ang mukha ng kausap niya sa iyong kumpanya gamit ang kalupi. Lalo na, pag iyon ay mga detalye tungkol sa mga sisingilin sa mga serbisyo. Iyon ang isang mahusay na pamamaraan na ginagamit ng mga pribadong ospital, network corporation at iba pang mga negosyo na pagbebenta ng mga produkto at serbisyo ang inaaalok. Ang pakinabang ng kalupi sa pagnenegosyo

Saang sitwasyon mas magandang gamitin ang videoconference.

May iba pang gamit ang kalupi para sa Zomba (Malawi)

At isa pa sa mga ito’y pagbubuo ng mga videoconference. Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga paraan ng pag-uusap ay maaari itong samahan ng maraming tao. Posibleng maging pormal at di-pormal ang ganoong uri ng komunikasyon. Pangkaraniwan ang pormal na klase sa mga briefing at biglaang pagtitipong na nagaganap sa lahat ng mga opisina. Mayroon pang mga opisina na may maluwag na kuwarto na nakahanda para sa mga ganoong kalupi. Ang hindi maganda sa kalupi para sa Zomba (Malawi) ay hindi ka makakaalis sa kahit anong sandal sa ganitong tawag kasi lagi kang kita ng iyong manager. Sa mga impormal na videoconference naman ay walang anumang patakaran. Tila daldalan lang ng mga kaibigan, na kung minsan mayroon pang tsaa o kaya kape. Kahit walang sinisingil sa ganoong kalupi sa bayan ng Zomba (Malawi), mayroon ding limitasyon sa panahon na maaari itong gamitin. Puwedeng gamitin ang kalupi na katulad nito nang hindi lalagpas sa apat na oras kada araw at isang daang oras sa isang buwan. Kapag nalampasan ang limitasyon, kusang na-ooff ang kalupi sa lungsod ng Zomba (Malawi). Hindi lalagpas sa sampung kausap ang maaaring sumali nang sabay sa ganitong mga kalupi. Ano ang wastong paggamit ng kalupi sa mabisang paghahanap ng mga mamimili sa bayan ng Zomba (Malawi).

kaaya-ayang representatibo ng korporasyon gamit ang kalupi at hindi niya mababasa ang mga detalyeng nakasaad sa tabing

About