Ito’y paggawa ng mga videoconference

Mahusay instrumento ang tuluyan sa syudad ng Toluca (MX) para sa mga palaging ninenerbyos kapag kinakailangan nilang humarap sa mga interbyu sa isang kumpanya.

marilag na kinatawan ng kumpanya gamit ang tuluyan at hindi niya mababasa ang impormasyong nakalagay sa tabing.

Ang dapat lang gawin ay magpasya kung sino ang mga kaibigan sa tala ng mga kontak na gusto mong isama at pindutin ang sabi na “Gumawa ng bagong grupo”, at saka pindutin nang isa-isa ang lahat ng mga pinili mong myembro at pindutin ang “Tumawag”. Kailangan sa ganitong paraan na bubuksan kaagad ng mga kasali sa usapan ang kaniya-kaniyang videocamera. Kapag di pa nila nabubuksan ang mga web camera, wari itong tawag lang na walang bidyo.

Mayroon ding isa pang paraan ng simpleng paggawa ng tawag na may larawan

Ang pakinabang ng tuluyan sa negosyo

Hindi lamang sa komunikasyon at pagpapakilala may gamit ang tuluyan kundi rin para sa trabaho. Dahil mayroon nang web camera sa tuluyan, lalung mabisa ang panghihikayat sa mga mamimili sa iyong negosyo.

Ano ang kagamitan ng tuluyan sa opisina.

Marami na ang mga pinuno ng mga korporasyon na nagpapasiyang mag-hire ng mga kawaning freelance. Hindi araw-araw pumupunta sa kumpanya ang mga empleyadong tulad nito at sa tuluyan sa Toluca (MX) nangyayari ang lahat ng pakikipag-usap sa kanila.

Parehong makikinabang dito ang trabahador at pinuno

Walang tamang oras ng pag-uumpisa ng trabaho at pag-uwi kaya hindi pa kailangang gumastos sa pagpunta sa kumpanya. At kakaunti din naman ang mga gastos ng opisina palibhasa hindi na masyadong marami ang mga dapat gamitin sa opisina. Mahilig din sa tuluyan sa lungsod ng Toluca (MX) kahit ang mga puno ng mga malalaking korporasyon na napakadami ng mga empleyado. Sa dahilan na nagiging higit na mas mabilis ang pangangasiwa sa kahit anong malaking opisina o kahit isang korporasyon. Hindi mawawala sa pansin ng mga tagapangasiwa ang kahit gaano kaliit na nagaganap. Hindi na maaalala ng kliyente kung ano ang nasa paligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kapag nakakaaya ang anyo ng kakausapin niya sa inyong negosyo sa tuluyan. Importante din iyon kapag ayaw mong mabasa niya nang lubos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga ipapagawa niya sa inyo

About