Talagang nakakaligtas ang kwentong maikli sa syudad ng Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India) para sa isang taong gustong makakuha ng empleyo, pero hindi masyadong marunong magpainterbyu o ipinanganak na mahiyain. Gagaan ang pakiramdam nila palibhasa nasa isang kumportableng lugar sila at kaya higit pa gaganda ang oportunidad nila na magkaroon ng posisyon na hinahabol nila. Makakalimutan ng mamimili kung ano ang nasa paligid-ligid niya at kung ano ang sabi sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento kapag nakakaakit ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong opisina gamit ang kwentong maikli. Makabuluhan din ito pag gusto mong hindi mabasa niya nang maayos kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Sobrang dami ng mga matagumpay na korporasyon na gumagamit ng ganoong paraan sa pagpapalakad ng kanilang pangangalakal.

Nagiging popular na sa larangan ng pangangalakal ang pag-upa sa mga empleyadong nagtatrabaho mula sa kanilang tahanan. Sa tahanan gumagawa ng kanilang trabaho ang ganoong tipong empleyado, at kinakausap ang mga tagapangasiwa sa gamit ang kwentong maikli sa Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India). Parehas may makukuhang pakinabang sa ganito ang kawani at pinuno. Ang una’y hindi magwawaldas ng panahon sa pagko-commute papunta sa opisina mula sa tirahan niya, at maaari niyang umpisahan ang mga kailangang tapusin sa kahit anong sandali. At mababawasan din naman ang mga gastos ng opisina kasi hindi na gaano karami ang mga dapat gamitin sa opisina. Gustong gusto din sa kwentong maikli sa bayan ng Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India) pati ang mga pinuno ng mga laging naririnig na kumpanya na napakadami ng mga kawani. Magkokonek lang sila sa anumang departamento at titingnan ang trabaho ng mga empleyado nila.

Ang mga pakinabang at pagkukulang ng videoconference

May iba pang gamit ang kwentong maikli para sa Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India).

At isa pa sa mga ito’y pagbubuo ng mga videoconference

Ang videoconference ay isang espesyal na tipo ng chat na posibleng salihan ng dalawa o higit na mas maraming kasali. At hindi lang pormalan ang mga usapan na nagaganap sa videoconference. Karaniwan ang pormal na uri sa mga briefing at biglang pagtitipong na ginagawa sa anumang opisina. Kung minsan ay mayroon pang sadyang lugar sa opisina kung saan isinasagawa ang ganitong uri ng kwentong maikli. Sa mga di-pormal na videoconference naman ay walang kahit anong pamamalakad. Tila pag-uusap lamang ng mga magkakaibigan, na kung minsan mayroon pang tsaa o kaya kape. Hindi kailangang magbayad sa mga ganitong kwentong maikli sa syudad ng Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India), pero may pagtatakda ang mga ito. Apat na oras kada araw at isang daang oras kada buwan ang ibinibigay sa mga tagagamit sa kwentong maikli nang walang binabayaran. Madidiskonek ang kwentong maikli sa syudad ng Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India) sa pagkaubos ng oras na nakahanda sa iyo. Hindi lalagpas sa sampung tao ang kayang sumali nang sabay-sabay sa ganitong mga kwentong maikli.

Mataas ang epekto sa mga may gusting mag-apply o suki pag maganda ang kinakatawan ng inyong kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit sa mga malalaking negosyo ay laging isang napakagandang babae ang humaharap sa mga mag-aapply at makikipag-deal gamit ang kwentong maikli sa syudad ng Sangli-Miraj Kupwad (Maharashtra, India). Kayang maakit ang kliyente ng magandang kinatawan ng korporasyon sa tulong ng kwentong maikli at hindi niya mamamalayan ang mga detalyeng nakasaad sa screen. Ang kwentong maikli at opisina

Malaki din ang maitutulong ng kwentong maikli hindi lang sa aliwan, kundi rin sa mga mahalagang proyekto.

Kailangan sa ganitong paraan na gagamitin kaagad ng mga tao ang kaniya-kaniyang kamerang pangbidyo. Kapag di pa nila ginagamit ang mga kamera, wari itong tawag lamang na walang larawan. Puwede ring gumawa ng isang tawag na may larawan sa susunod na pamamaraan. Gagawa ka ng videocall kasama ang isa sa mga kontak mong hangad mong makausap at pipindot ng “ ” at iki-click ang “Dagdagan ng kontak”

About