Malakas ang epekto sa mga may gusting mag-apply o mamimili pag maganda ang kinakatawan ng iyong korporasyon. Kaya nga, ang mga mapagkakatiwalaang korporasyon ay mas madalas nang nagpapahanap ng mga empleyado at nanghahalina ng mga kliyente gamit ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa syudad ng London (Reino Unido) at isang magandang sekretarya. Malaki ang tsansang makuha ang kliyente ng magandang representatibo ng kumpanya salamat sa halimbawa ng salawikain at kahulugan nito at hindi niya mapapansin ang mga detalyeng nakasaad sa screen.

Ang mga pakinabang at kakulangan ng videoconference

At isa pa sa mga ito’y paggawa ng mga videoconference. Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga pamamaraan ng pagtawag ay kaya itong salihan ng maraming tagatawag. Maaaring maging opisyal o kaya walang pormalidad ang ganitong paraan ng komunikasyon. Kinagawian ang pormal na kaparaanan sa mga briefing at biglang pagtitipong na isinasagawa sa kahit anong opisina. Minsan ay mayroon ding sadyang bahagi ng opisina kung saan nagaganap ang ganitong klaseng halimbawa ng salawikain at kahulugan nito. Ang hindi maganda sa halimbawa ng salawikain at kahulugan nito para sa London (Reino Unido) ay hindi ka makakaalis sa kahit anong sandal sa ganoong kumperensya dahil lagi kang nakikita ng inyong pinuno. Sa mga walang pormalan na videoconference naman ay walang kahit anong pasunod. Parang daldalan lamang ng mga magkakaibigan, na kung minsan mayroon pang tsaa o kaya kape. Libre ang mga ganoong halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa lungsod ng London (Reino Unido), ngunit may limitasyon ang mga ito. Puwedeng gamitin ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito na katulad nito nang hindi hihigit sa apat na oras sa isang araw at isang daang oras kada buwan. Mapuputol ang koneksyon sa halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa lungsod ng London (Reino Unido) sa pagkaubos ng oras na nakatakda sa iyo.

Nakakatulong din ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito hindi lang sa libangan, kundi rin sa mga mahalagang gawain. Gamit ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito walang problema nang makapag-anyaya ng mga kliyente sa ating London (Reino Unido) sa kumpanya palibhasa hindi mo lamang naririnig ang kausap kundi rin nakikita.

Hindi na maaalala ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kung nakakaaya ang mukha ng kakausapin niya sa iyong opisina gamit ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito. Lalo na, pag iyon ay impormasyon tungkol sa mga babayaran sa mga produkto. Sobrang dami ng mga maunlad na korporasyon na gumagamit ng ganitong paraan sa pagpapalakad ng kanilang pangangalakal.

Paano maaaring magsama ng higit sa isang tao sa isang chat sa halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa bayan ng London (Reino Unido).

Ang kailangan lang ay magpasya kung sino ang mga myembro sa lista ng mga kontak na nais mong isali at pindutin ang may sabi na “Gumawa ng bagong grupo”, at pindutin nang isa-isa ang lahat ng mga gusto mong myembro at pindutin ang “Tumawag”. Kinakailangan sa ganoong paraan na bubuksan kaagad ng mga kausap ang kaniya-kaniyang videocamera. Kung hindi pa nila ino-on ang mga web camera, para itong tawag lamang na walang video.

May isa pang kaparaanan ng madaling pagbubuo ng tawag na may video

Maaari bang gamitin ang halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa negosyo.

Hindi pumapasok sa opisina ang mga kawaning katulad nito at sa halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa London (Reino Unido) nagaganap ang lahat ng pakikipag-usap sa kanila. May mga pakinabang sa ganito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa manager. Walang nakatakdang panahon ng pagpunta sa opisina o uwian kaya hindi pa kailangang gumastos papunta sa kumpanya. Marami ding mga sikat na kumpanya na gumagamit ng halimbawa ng salawikain at kahulugan nito sa lungsod ng London (Reino Unido). Magkokonek lang sila sa kahit anong departamento at titingnan ang trabaho ng mga tauhan nila

About