submit


Malakas ang epekto sa mga may gusting mag-apply o suki kung maganda ang kinakatawan ng inyong kumpanya. Napakaposibleng maakit ang mamimili ng magandang representatibo ng kumpanya sa tulong ng alamat ng kwento at hindi niya mababasa ang mga detalyeng nakasulat sa tabing.

Paano maaaring magsama ng higit sa isang kausap sa isang chat sa alamat ng kwento sa lungsod ng Kololi (Gambia).

Hindi masalimuot ang pagsasama ng ilang tao sa isang chat sa alamat ng kwento sa ating Kololi (Gambia). Mas maganda kung naka-on na lahat ng mga camera ng mga kausap mo. Pag hindi pa nila nabubuksan ang mga kamera, wari itong tawag lamang na walang video. Mayroon ding iba pang kaparaanan ng madaling paggawa ng tawag na may larawan. Gagawa ka ng videocall nang isasali ang kahit sino sa mga kaibigan mong gusto mong makausap at saka pipindot ng “+” at iki-click ang “Dagdagan ng kontak”.

Marami na ang mga boss ng mga kumpanya na pumipiling mag-hire ng mga kawaning freelance. Parehong makikinabang dito ang trabahador at pinuno. Walang tamang oras ng pag-uumpisa ng trabaho at uwian kaya hindi na kailangang magbayad ng pamasahe papunta sa opisina. Mahilig din sa alamat ng kwento sa lungsod ng Kololi (Gambia) kahit ang mga puno ng mga malalaking korporasyon na napakadami ng mga trabahador. Dahil nagiging higit na mas simple ang pamamahala sa isang malawak na opisina at kahit buong korporasyon. Hindi makakatakas sa pansin ng mga manager ang anumang maling nangyayari. Makakalimutan ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang sabi sa mga kailangan niyang pirmahan na dokumento kung nakakaakit ang hitsura ng kakausapin niya sa inyong negosyo gamit ang alamat ng kwento. Mahalaga din iyon kapag ayaw mong pansinin niya masyado kung ano ang mga kailangang babayaran niya sa mga bibilhin niya sa inyo. Di-mabilang ang mga matagumpay na korporasyon na gumagamit ng ganitong estratehiya sa pagpapalakad ng kanilang negosyo.

Puwede bang makahanap ng posisyon sa isang kumpanya gamit ang alamat ng kwento para sa Kololi (Gambia)?

Talagang nakakaligtas ang alamat ng kwento sa bayan ng Kololi (Gambia) para sa isang aplikanteng gustong makakuha ng posisyon sa isang kumpanya, kaya lang hindi mahusay magpainterbyu o talagang sadyang nahihiya lagi sa ibang mga tao. Ang magandang katangian ng alamat ng kwento sa pangangalakal

About