Maaari bang gamitin ang salawikain tungkol sa kapaligiran sa negosyo.

Marami na ang mga pinuno ng mga kumpanya na pumipiling maghanap ng mga empleyadong freelance. Sa bahay nagtatrabaho ang ganitong klaseng kawani, at kinakausap ang mga tagapangasiwa sa gamit ang salawikain tungkol sa kapaligiran sa Kamarang (Guyana). May mga bentahe dito para sa gumagawa ng trabaho, at ganoon din para sa pinuno. Ang isa dito’y hindi mag-aaksaya ng panahon sa pagko-commute papunta sa opisina mula sa tinitirhan niya, at maaari niyang gawin ang gawain sa kahit anong saglit. At para sa manager naman ay hindi na kailangang magpagawa ng puwesto sa kumpanya para sa kawani, na nakakabawas ng mga gastos sa pag-upa ng kuwarto, kagamitang pang-opisina at kuryente. Mahilig din sa salawikain tungkol sa kapaligiran sa syudad ng Kamarang (Guyana) pati ang mga pinuno ng mga malalaking korporasyon na napakadami ng mga trabahador. Dahil nagiging higit na mas madali ang pangangasiwa sa isang malawak na opisina o pati isang korporasyon. Hindi mawawala sa atensyon ng mga tagapangasiwa ang kahit gaano kaliit na nagaganap.

Paano maaaring magsali ng higit sa isang tao sa isang chat sa salawikain tungkol sa kapaligiran sa lungsod ng Kamarang (Guyana).

Simple lang ang pagsasama ng maraming tao sa isang chat sa salawikain tungkol sa kapaligiran sa ating Kamarang (Guyana). Pipili ka lang ng mga myembro na ibig mong isama sa chat at pipindot ng “Gumawa ng bagong grupo”, pagkatapos nito ay pipindutin ang lahat ng mga napili mong kakausapin at ang “Tumawag”. Kinakailangan sa ganitong kaparaanan na bubuksan kaagad ng mga kasali sa usapan ang kaniya-kaniyang videocamera. Habang hindi pa nakabukas ang camera, magmumukha itong pangkaraniwang tawag lang. May iba pang kaparaanan ng madaling pagbubuo ng tawag na may larawan. Tawagan ang isang tao sa pamamagitan ng videocall, pindutin ang “ ” at piliin ang “Dagdagan ng kontak”. Ano ang wastong paggamit ng salawikain tungkol sa kapaligiran sa epektibong pagkakakuha ng mga suki sa lungsod ng Kamarang (Guyana).

Kaya, ang mga karapat-dapat sa pagtitiwala na kumpanya ay mas kadalasan nang nagpapakuha ng mga tatanggapin sa trabaho at nanghahalina ng mga kliyente gamit ang salawikain tungkol sa kapaligiran sa bayan ng Kamarang (Guyana) at isang marikit na sekretarya. Malaki ang tsansang maakit ang mamimili ng magandang kinatawan ng kumpanya gamit ang salawikain tungkol sa kapaligiran at hindi niya makikita ang mga detalyeng nakalagay sa screen.

Malaki din ang maitutulong ng salawikain tungkol sa kapaligiran hindi lamang sa aliwan, kundi rin sa mga mahalagang gawain.

Saang pagkakataon mas magandang gamitin ang videoconference.

May isa pang bentahe ang salawikain tungkol sa kapaligiran para sa Kamarang (Guyana).

Ito’y pagbubuo ng mga videoconference

Ang pagkakaiba ng videoconference sa ibang mga paraan ng pagtawag ay posible itong samahan ng maraming tagatawag. At hindi lang pormalan ang mga pag-uusap na puwedeng gawin sa videoconference. Parating ginagawa sa kahit anong kumpanya ang opisyal na mga panggrupong tawag. Kung minsan ay mayroon ding espesyal na parte ng opisina kung saan nangyayari ang ganitong klaseng salawikain tungkol sa kapaligiran. Sa mga di-pormal na videoconference naman ay walang kahit anong pasunod.

Wari iyong isang masayang pagsasalo-salo ng mga magkakasama

Maski walang sinisingil sa ganitong salawikain tungkol sa kapaligiran sa syudad ng Kamarang (Guyana), mayroon ding limitasyon sa panahon na maaari itong gamitin. Maaaring gamitin ang salawikain tungkol sa kapaligiran na katulad nito nang hindi lalampas sa apat na oras sa isang araw at isang daang oras sa isang buwan. Mawawala ang koneksyon sa salawikain tungkol sa kapaligiran sa syudad ng Kamarang (Guyana) sa pagkaubos ng oras na nakahanda sa iyo. Sampung kausap ang posibleng isama sa ganitong klaseng tawag sa salawikain tungkol sa kapaligiran

About