submit


Ang mga gamit na kinakailangan para sa paggamit ng mga sangkap ng maikling kwento?

Hindi mahirap makipag-chat sa mga kasama mo pag may mga sangkap ng maikling kwento. Epektibo rin ito sa pagkakaroon ng mga bagong kabarkada o kahit pag-ibig. Magkakaroon ka dito ng mga bagong karunungan hinggil sa mga ibang kabihasnan at ugali ng mga tao. Masasagot din dito ang mga suliranin mo. At lalong makakaenjoy dito ang mga taong mailap at kinakabahan palagi tuwing makikipag-usap sa mga tao sa totoong harapan. Dito sila masasanay na makipagtalastasan. Sa pagkakaroon ng mga serbisyong ito, tataas na ang palagay nila sa sarili at maaalisan na sila ng dahilan upang maliitin ang sarili. Dahil pag nasanay ka nang makipagkomunikasyon sa mga kausap dito, hindi na hahadlang ang kahit anong isyu para sa iyo ang makisama sa tunay na pag-uusapan.

Ang mga kapakinabangan ng mga sangkap ng maikling kwento.

Iba-iba ang paraan ng talastasan na ginagamit sa mga sangkap ng maikling kwento – pandalawang tao lang o kaya isang malaking grupo. Kasama ang mga function na iyon sa elite account. Sa katulad nitong mga chat ay may mga taong nakikinig sa iyo tungkol sa mga pinagdadaanan mo. At hindi ka sisisihin o babastusin sa iyong mga damdamin sa pagtulong nila sa iyo. At sa kasong may makikita silang tsansa, may ipapakita pa silang paraan kung paano maaayos ang sitwasyon. Kung gusto mo, kahit huwag mo i-oon ang video camera mo at puwede mong ikuwento lahat ng pumupukaw sa iyong isip nang nakatago ang personalidad mo. Lagi mong alam kung ano ang nangyayari sa mga kapamilya mo, kung ano ang bali-balita, at makikipag-usap sa iba pang mga para-paraan. Maaari mong itigil ang usapan sa kahit anong oras pag kita mo na na hindi maganda ang kaharap mo o kaya masyado siyang pakialamero.

Kapag gusto mong iparating sa buong mundo ang mga walang katulad mong kahusayan, simple lang itong ganapin sa mga sangkap ng maikling kwento. Hindi mauubos ang mga magkakagusto sa mga ibig mong ipakita at makakapag-alok ng magaling na tagubilin. Hindi mawawala sa iyo ang mga matatapat na tagapanood sa website na ito. Isang napakagandang nangungunang hakbang ito papunta sa iyong pananalo. Maaari kang magpasikat sa sarili mong reality show dito sa mga sangkap ng maikling kwento. Madaling magpaalam ng iyong mga kaisipan tungkol sa nakita mong bidyo at ipakita kung nagustuhan mo iyon o hindi. May tsansa kang mapunta sa pinakatuktok ng rating sa mga sangkap ng maikling kwento at makilala ng lahat bilang pinakamaganda ang talent. May function din na ipakita ang iniisip mo tungkol sa mga ginagawa ng mga ibang gumagawa ng sariling palabas.

Maraming videochat sa mga sangkap ng maikling kwento.

Matutuklasan mo rito sa lisatahang ito ang maraming chat na may nakasaad pang madetalyeng pagpapaliwanag, mga screenshot at hindi na kailangang dumaan sa rehistrasyon. At sapagkat walang sisingilin ang mga ito at hindi dapat dadaan sa rehistrasyon, maaaring gamitin agad ito upang tingnan na kung alin ang pinaka-type mo. Dahil marami ang mga chat, nagkakaroon din ng mga napapakinabangan at minsan ay napakainutil, na ginawa lang para sa mga tagagamit na nagsasayang ng oras. At kung minsan magbabayad ka pa sa ganitong serbisyo. Samantalang sa mga sangkap ng maikling kwento naman, madali lang makahanap ng kausap kahit saan siya nakatira. Nasa iyo rin kung sino ang gugustuhin mong kausapin dito – bata o may edad na – at tungkol sa anong paksa.

About