submit


Ang mga bentahe ng maikling kwento tungkol sa pangarap.

Ang maikling kwento tungkol sa pangarap ay isang koleksyon ng mga videochat.

Ang maikling kwento tungkol sa pangarap ay isang katalogo din ng karamihan ng mga sikat na chat sa buong daigdig. Hindi dapat mag-register para maranasan ang tungkol sa maraming chat na ito at malaman pa kung ano ang hitsura ng mga ito at paano maaaring gamitin. At madalas pa’y may dapat babayaran pa ang mga ganitong chat. Samantalang sa maikling kwento tungkol sa pangarap naman, madali lamang makakita ng taong magugustuhan mo saanman siya nakatira. Nagkakaloob din ito ng tsansang sumubok ng kahusayan mo sa ibang mga lenggwahe at pagandahin ang iyong pagbigkas at pagsasalita. Ikaw rin ang bahala kung sino ang ibig mong makausap dito – bata o may edad na – at tungkol sa anong paksa.

Hindi mahirap makipagtalastasan sa mga kaibigan mo kung nandito na ang maikling kwento tungkol sa pangarap. Marami kang makikita dito na mga bagong malalaman hinggil sa mga iba’t ibang kultura at ugali ng mga tao. Masosolusyunan din dito ang mga problema mo. Mo nang lubos ito kapag mahilig ka sa pakikipagtalastasan na magkaharap kayo ng iyong kadate. Dito sila makakatutong makipagkomunikasyon. Sa pagkakaroon ng mga serbisyong ito, gaganda na ang paningin nila sa sarili at maaalisan na sila ng sanhi upang maliitin ang sarili. Kasi kung nakagawian mo nang makiharap sa mga kausap dito, hindi na hahadlang ang kahit anong isyu para sa iyo ang makisali sa totoong na pagkokomunikasyon.

Ano ang kinakailangan para makipag-usap sa maikling kwento tungkol sa pangarap?

Kahit anong pumupukaw sa isip mo, maibabahagi mo rito sa maikling kwento tungkol sa pangarap. Kamerang pambidyo at mike lamang ang dapat mayroon para sa ganitong klase ng pag-uusap. Karaniwan, naka-install na sa mga kompyuter ang mga kagamitang iyon. Depende sa klase ng kamerang pambidyo ang kagandahan ng video. At ang isa pang importanteng bagay na ikagaganda ng kalidad ng video ay pag mabilis ang iyong koneksyon sa internet.

Kapag nais mong iparating sa buong bansa ang mga espesyal mong kayang gawin, simple lang itong gawin sa maikling kwento tungkol sa pangarap. Magandang pagsasanay din ito para sa mga kausap na mababa lang ang pagtitiwala sa sarili at laging ninenerbyos tuwing may itatanghal kang palabas. Hindi mauubos ang mga hahanga sa mga ibig mong ipakita at makakapagbigay ng magaling na payo. Hindi mawawala sa iyo ang mga mabuting loob na tagapanood sa website na ito. Dito mag-uumpisa ang iyong daan palapit sa iyong pagwawagi. Puwede kang magtayo ng sarili mong reality show sa maikling kwento tungkol sa pangarap. Madaling magpaalam ng iyong mga kaisipan tungkol sa napanood mong video at iparating kung nagustuhan mo iyon o hindi. May tsansa kang umakyat sa pinakatuktok ng rating sa maikling kwento tungkol sa pangarap at makilala ng lahat bilang pinakamahusay.

About