Hindi dapat mag-register para maranasan ang tungkol sa lahat ng mga chat na ito at makita pa kung ano ang anyo ng mga ito at sa anong paraan puwedeng gamitin. Bilang hindi kinakailangang dumaan sa rehistrasyon, puwede mong subukan ang bawat chat na gusto mo at magpasiya kung alin yung paborito mo.

Samantalang sa kasaysayan ng maikling kwento naman, madali lamang makahanap ng masayang kasama saanman siya nakatira. Puwede kang magpakasanay dito sa isang di taal mong salita, puwedeng magpakasanay sa mga tamang intonasyon at salita. Ikaw rin ang bahala kung sino ang nais mong kausapin sa mga chat na ito – kabataan o matanda – at hinggil sa anong paksa.

May mga dagdag function din sa kasaysayan ng maikling kwento na napakalawak ng mga posibilidad. Puwedeng gamitin mo lahat ito pagkakagawa mo ng isang elite account. Laging mayroon ding mga handang handang makipag-usap sa iyo sa kasaysayan ng maikling kwento (mayroon ding mga chat na nag-aalok ng pansikolohiyang tulong at kapahingahan. Sa katulad nitong mga chat ay may mga kausap na Puwede mong ibahagi sa ganitong mga chat ang kahit anong pinag-iisipan mo sa mga taong nakapag-aral kung paano magbigay ng tulong. At ginagawa nila iyon nang hindi makikihirit o makikipagtalo sa iyo. At pag mayroon ding makikita silang tsansa, may ituturo pa silang kaparaanan kung paano maaareglo ang sitwasyon. Kung gusto mo, kahit hindi mo bubuksan ang video camera mo at puwede mong ipagsabi kahit anong Hindi mo kailangang buksan ang kamera mo pag hindi mo gustong ibunyag ang personalidad mo. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng maikling kwento puwede mong sundan ang buhay ng iyong mga kapamilya, madiskubre ang mga pinakabagong pangyayari, mag-abot at makatanggap ng mga regalo, at kahit din makipagkita sa kasintahan mo.

Paano maging sikat sa tulong ng kasaysayan ng maikling kwento.

Sa kasaysayan ng maikling kwento ay maaaring ipaalam mo at ayusin ang iyong mga kagalingan. Magandang pagpapraktis din ito para sa mga tagagamit na mababa lang ang pagtitiwala sa sarili at parating kinakabahan tuwing may isasagawa kang palabas. Hindi mawawala sa iyo ang mga matatapat na manonood sa website na ito.

Dito magsisimula ang iyong daan papunta sa iyong pagwawagi

Maaari kang magtayo ng sarili mong reality show sa kasaysayan ng maikling kwento. Puwedeng magsulat ng mga komentaryo o magbigay ng score ang kahit sinong manonood ng bidyo. May tsansa kang umabot sa pinakatuktok ng rating sa kasaysayan ng maikling kwento at makita ng lahat bilang pinakamaganda ang talent. May function din na magpakita ng iniisip mo hingil sa mga ginagawa ng mga ibang tagagamit.

Paano ginagamit ang kasaysayan ng maikling kwento

Hindi mahirap makisama sa mga barkada mo kapag gagamitin mo ang kasaysayan ng maikling kwento. Magandang kagamitan din ito para sa mga mahilig makahanap ng mga bagong kasama o pati pag-ibig. Mahusay na paraan ito upang makapunta ka sa kahit anong parte ng mundo, makatuklas ng mga bagong kawili-wiling pangyayari at makakilala ng mga kultura ng iba’t ibang bansa.

Masosolusyunan din dito ang mga suliranin mo

Para sa iyo ito kung mahalaga sa iyo ang kita mo ang mukha ng kausap mo. Magaling na pamamaraan ng pagsasanay ito sa mga ganitong tao. Sa pagdating ng mga serbisyong ito, tataas na ang palagay nila sa sarili at maaalisan na sila ng dahilan para maliitin ang sarili. Pagkatapos makapag-ipon ng matututunan sa usapan, hindi na ring mahirap umpisahan o kaya ituloy na makihalubilo sa totoong buhay.

Ang mga gamit na dapat mayroon para sa paggamit ng kasaysayan ng maikling kwento.

Sa kasaysayan ng maikling kwento, maaaring pag-usapan nang online ang mga tanong na kawili-wili para sa iyo. Videocamera at mikropono lang ang kakailanganin para sa ganitong klase ng talastasan. Nandoon na sa mga computer at tablet ang mga ganitong kagamitan. At ang isa pang mahalagang katangian na ikagaganda ng kalidad ng video ay kung maganda ang iyong koneksyon sa internet. Kapag ubos na ang trapiko mo, na-ooff nang kusa ang chat at humihinto ang pag-uusap

About