Tag Archives: pabula kahulugan
pabula kahulugan

Ang pabula kahulugan – ay isang napakagandang na metodo na ikagaganda ng pakikisama sa mga kasama at katrabaho. Marami kang makikita dito na mga bagong karunungan tungkol sa mga iba’t ibang kabihasnan at ugali ng mga tao. Lahat ng mga problema mo, magagawan mo ng lunas dito. At higit pang matutuwa dito ang mga taong mailap at natatakot parati kapag makikisama sa mga di-kilalang tao sa totoong pagkikita. Magandang metodo…